Kategorie

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Portalu (wyszukiwarki multimediów) https://vimlo.pl
Data obowiązywania: 01.01.2017
 
 
 
 
Wstęp

Poniższy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy polskiego prawa i określa zasady działania społecznościowej platformy komunikacyjnej i wyszukiwarki multimediów działającej pod domeną https://vimlo.pl.
Niniejszy regulamin określa obowiązki i prawa Użytkowników oraz Administratorów podmiotu (świadczącego usługi drogą elektroniczną).
Zapoznanie się z Regulaminem i jego załącznikami oraz jego zaakceptowanie jest koniecznym warunkiem do możliwości aktywnego korzystania z usługi świadczonej przez Portal (wyszukiwarkę multimediów) https://vimlo.pl.
 
1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługodawca (właściciel, administrator) Portalu (wyszukiwarki multimediów) Lumi Virtual jest SP Z O. O.

1.2. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl jest społecznościową platformą komunikacyjną (funkcjonującą w postaci dyskusyjnych forów internetowych) przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych materiałów w sieci internetowej.

W szczególności portal vimlo.pl:

1.2.1. Dostarcza wyniki wyszukiwania

1.2.2. Umożliwia dodawanie opisów / komentarzy (postów) do materiałów (w tym w szczególności do „Znalezisk”)

1.2.3. Budowanie własnej grupy znajomych

1.2.4. Udostępnienie i zapisywanie zawartości Serwisu, w tym wyników wyszukiwania wszelkim odwiedzającym Użytkownikom (niekoniecznie Zarejestrowanym) „Web-wrap Agreement”

1.2.5. Portal umożliwia budowanie własnej biblioteki zawierającej informacje o utworach przekazane przez innych użytkowników .
1.3. Administrator nie przechowuje żadnych treści multimedialnych od Użytkowników na swoich serwerach, w szczególności Użytkownicy nie mogą na serwery Administratora wgrywać żadnych plików multimedialnych.

1.3.1. Portal stanowi także wyszukiwarkę internetową (działającą podobnie jak Google), która automatycznie indeksuje zewnętrzne treści multimedialne i podaje w formie wyników wyszukiwania zewnętrzne Linki powiązane ze słowami kluczowymi lub frazami, jakie poda w pasku zapytania / wyszukiwania Użytkownik.

1.3.2. Portal przechowuje Materiały (szczególnie Linki/Znaleziska):

a) Zaindeksowane automatycznie przez całkowicie zautomatyzowane skrypty wyszukiwarki

b) Dodane przez zarejestrowanych użytkowników portalu

1.4. Użytkownik zwany dalej zalogowanym użytkownikiem korzysta z konta bezpłatnego lub płatnego.

1.5. Każdy Użytkownik Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl, zwany dalej zalogowanym użytkownikiem zobowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu.

1.6. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za  sporządzane i zamieszczane przez siebie treści oraz gromadzone materiały w ramach własnego konta Użytkownika.

1.7. Wymiana informacji (opinii między Użytkownikami w ramach poszczególnych forów odbywa się za pomocą publikowanych przez nich na tych forach komentarzy, postów w których Użytkownicy mogą zamieszczać też materiały.

1.8. Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do korzystania z vimlo.pl zgodnie z zasadą współżycia społecznego, przyjętymi zwyczajami, dobrymi obyczajami, zapisami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:

a) przestrzegania prawa autorskiego

b) działania nienaruszającego praw osób trzecich w tym innych użytkowników Portalu

c) nie stosowania oraz nie zamieszczania materiałów utrudniających funkcjonowanie Portalu,

d) nie propagowania treści pornograficznych, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej i etnicznej, pod rygorem usunięcia profilu Użytkownika. 

1.9. W przypadku długo nieaktualizowanych przeglądarek internetowych (wersje niewspierane przez producentów) niektóre treści mogą wyświetlać się niepoprawnie, także niektóre opcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.

1.10. Treści wyszukiwane przez Portal (wyszukiwarkę multimediów) vimlo.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu w postaci próbnej, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (zwane dalej: zarejestrowanymi użytkownikami).

1.11. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Portal nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające (opis, długość, zastosowany kodek, rodzaj kompresji, sumę kontrolną, kody embed (HTML) zewnętrznych Portali, linki do zewnętrznych Portali oraz inne informacje ich dotyczące). Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana jedynie jako materiał zapasowy. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w Portalu.

1.12. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerwy techniczne lub pełną likwidację Portalu. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępność filmów online, poprawnych opisów filmów, a także za inne problemy związane z korzystania z zasobów. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny w sytuacji naruszenia przez niego zasad niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów oraz obowiązujących przepisów prawa.

1.13. Do korzystania z konta utworzonego w Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl ma prawo wyłącznie jego właściciel (osoba której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym). Administratorzy, właściciele i obsługa Portalu nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem konta osobom trzecim. Administratorzy zastrzegają sobie prawo, także do usunięcia/zablokowania czasowego lub trwałego konta użytkownika w przypadku łamania regulaminu, wysyłania niechcianych treści (w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub wulgarnych wypowiedzi) wiadomości do administratorów, innych użytkowników oraz Portali partnerskich vimlo.pl, a także w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje Portalu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru Portalu i jego użytkownikom.

1.14. Za wszelkie użyte przez użytkowników znaki towarowe, które mogą być objęte prawem autorskim administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności , użycie symboli, emblematów, znaków firmowych dozwolone jest tylko za zgodą właścicieli owych / emblematów / znaków firmowych oraz administratorów Portalu. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty.

1.15. W sytuacji zobowiązania Administratora zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty odszkodowania, grzywny, kary w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Administratorowi równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Administrator poniósł w związku z ujawnieniem roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.

1.16. Portal (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego Portalu, na łamach którego dany film jest zamieszczony.

1.17. Odwiedzając Portal (wyszukiwarkę multimediów) vimlo.pl wyrażasz zgodę na używanie vimlo.pl tylko do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione, nie wolno kopiować i rozpowszechniać żadnej części Portalu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właściciela Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl.

1.18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe i nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, spowodowane przez osoby trzecie (np. dostawców łączy telekomunikacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców energii elektrycznej).

1.19. Usługi mogą zawierać hyperlinki do innych witryn nie należących do vimlo.pl lub nie podlegających kontroli vimlo.pl. Portal nie posiada kontroli nad tymi treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.

2. Rejestracja i zarejestrowani użytkownicy

2.1. Każdy użytkownik Portalu może się zarejestrować, tym samym stając się zarejestrowanym użytkownikiem Portalu.

Przeprowadzenie rejestracji wymaga od użytkownika wykonania kolejnych kroków:

2.1.1. Wybranie opcji REJESTRACJA w Portalu.

2.1.2. Wypełnienie krótkiego formularza (dane do wypełnienia: login, hasło, adres e-mail, itd...).

2.1.3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

2.1.4. Potwierdzenie chęci rejestracji przez wybranie przycisku „Zarejestruj się”.

2.1.5. Potwierdzenie rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2.1.6. Potwierdzenie chęci rejestracji przez kliknięcie w link (hiperłącze) rejestracyjny przesłany przez Redakcję w wiadomości e-mail (na adres podany w formularzu).

2.2. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Portalu (m. in.: „profil” i „komentarze”), a także mają szczególne uprawnienia w zakresie dodawania treści (np. publikowanie komentarzy bez oczekiwania na zatwierdzenie przez moderatora).

2.3. Użytkownik nie może w swoim profilu, blogu ani w ramach innej aktywności umieszczać linków do stron z treściami pornograficznymi, zawierających nielegalnie rozpowszechniane pliki oraz w inny sposób łamiących prawo.

2.4. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez administratorów Portalu vimlo.pl w celach procesu rejestracji w Portalu oraz na potrzeby konkursów organizowanych wśród Użytkowników, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorzy Portalu vimlo.pl jednocześnie informują, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

2.5. Użytkownik nie może używać programów wykonujących operacje na portalu. Do takich programów zaliczają się automaty komentujące, głosujące, boty spamujące i inne. W szczególnych przypadkach Administratorzy Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl mogą udzielić jednorazowych pozwoleń na operacje tego typu, jasno definiując ich zakres.

2.6. Ważne jest, aby użytkownik zabezpieczył hasło do konta vimlo.pl i utrzymywał je w poufności.

2.7. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Administratorów vimlo.pl o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość.

2.8. Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w żaden inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z treści, bądź ich kopiowanie lub wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usługi lub treści dostępnych za pośrednictwem usługi.

2.9. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Usług, może być narażony na treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec vimlo.pl na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich treści.
 
3. Zmiana regulaminu

3.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być  zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn i bez uprzedniego zawiadamiania o tym użytkownika. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

3.2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu (wyszukiwarka multimediów) vimlo.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w tym Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu vimlo.pl po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3.3. Niezależnie od postanowień punktu 3.2 w razie zmiany Regulaminu, Administrator podczas logowania lub drogą mailową, przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.

3.4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu albo wybrać opcję „nie akceptuję”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

3.5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci, usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika.
 
4. Określenia użyte w regulaminie posiadają następujące znaczenie:

4.1. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://www.vimlo.pl/. Regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.2. Serwis Internetowy (Wyszukiwarka, Portal) – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie https://www.vimlo.pl/, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu materiałów oraz komentarzy/postów (system forów dyskusyjnych) w celu ich publikacji w internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

4.3. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

4.4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień dzisiejszy danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać w Portalu materiały i komentarze/posty.

4.5. Krąg Użytkowników – wszyscy Użytkownicy Zarejestrowani, którzy poprzez fakt rejestracji w Portalu tworzą "wirtualną grupę przyjaciół", tj. osób, które pozostają w relacjach o charakterze towarzyskim i którym Portal służy do:

a) nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami Portalu i ich podtrzymywania dzięki portalowi

b) wymiany informacji i wiedzy ogólnej jak również własnych komentarzy i poglądów tworzących swoistą bazę materiałów Portalu

c) korzystania z bazy materiałów, publikacji materiałów (zdjęć, plików graficznych, itp.).

4.6. Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu.

4.7. Profil Użytkownika (Profil) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane konta jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

4.8. Awatar – obraz reprezentujący graficznie Profili (Konto) Użytkownika w formie obiektu osadzonego lub pliku hostowanego.

4.9. Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je) i zamieszczać materiały.

4.10. Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika zarejestrowanego na serwerach administratora w celu ich publikacji w Portalu występujących w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego).

4.11. Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest materiał.

4.12. Obiekt osadzony – materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez administratora lub Użytkownika w komentarzu/poście.

4.13. Plik Hostowany – materiał w formie pliku wgranego („uploadowanego”) na serwer administratora przez Użytkownika lub administratora i hostowany (utrzymywany) na serwerze administratora.

4.14. Komentarz/post publiczny – komentarz/post zamieszczony przez Użytkownika zarejestrowanego na serwerach administratora w ramach Portalu, dostępny dla nieograniczonego kręgu osób.

4.15. Komentarz /post prywatny – komentarz/post dostępny jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników a także prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami.

4.16. Materiał publiczny – materiał zamieszczony w Publicznym Komentarzu/Poście.

4.17. Materiał prywatny – materiał zamieszczony w Prywatnym Komentarzu/Poście.

4.18. Materiał własny – materiał nie będący Linkiem, do którego prawa wyłączne ma Użytkownik lub którym Użytkownik jest uprawniony swobodnie dysponować.

4.19. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://www.vimlo.pl/prywatność.

4.20. Użytkownik zalogowany – Użytkownik zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego konta, to znaczy swojego loginu i hasła.

4.21. Osoba trzecia – Użytkownik, który korzysta z konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

4.22. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem , obowiązującymi przepisami prawa a także z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

4.23. „Browse-wrap Agreement” – korzystanie z Portalu w ramach jego funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, mimo to wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu (w odpowiednim zakresie), poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu („Umowa zawarta przez samo Przeglądanie / korzystanie”). Browse-wrap Agreement Stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika (4.3). Po zmianie Regulaminu (opublikowaniu nowej formy, zgodnie z powyższymi postanowieniami), Usługodawca będzie starał się co najmniej przez 14 dni udzielać informacji o tym fakcie przez komunikat umieszczony na stronie głównej w rodzaju „ zapoznaj się ze zmianami w regulaminie, obowiązującą od dnia (Data wprowadzenia zmiany)”. Użytkownicy, którzy posiadają ”konto użytkownika” zostaną dodatkowo poproszeni o akceptację nowego Regulaminu przy pierwszym logowaniu następującym bezpośrednio po publikacji nowego Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub Regulaminów Dodatkowych) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem (i ewentualnie Regulaminami Dodatkowymi) oraz z faktu korzystania z Portalu w jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.
 
 
5. Dane osobowe i pliki „cookies”

5.1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu użytkownika. W zależności od danego oprogramowania/urządzenia, ustawienia takie mogą zostać zmienione przez użytkownika, aby blokować tworzenie plików "cookies", bądź usuwać je (np. po zamknięciu przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ograniczania, bądź blokowania plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Zablokowanie plików "cookies" pochodzących z Portalu (wyszukiwarki multimediów) vimlo.pl uniemożliwi logowanie użytkownika na swoje konto w Portalu, a także uniemożliwi dostęp do większości funkcji Portalu.

5.2. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Z O. O. Lumi Virtual, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie upoważnienia do elektroniczną przez Usługodawcę (w tym korespondencji e-mailowej) z użytkownikami portalu. A w celach marketingowych po uzyskaniu dodatkowych zgód.

5.4. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy dobrowolnie, co umożliwia finalizację procesu Rejestracji oraz zawarcie umowy.

5.5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy .

5.6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego spisu, w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.7. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu (oraz w związku z udzielonymi odpowiednio przez Użytkowników zgodami). Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.

5.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom I serwisom internetowym zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Tego typu zestawienia dotyczą oglądalności stron internetowych Portalu, ankiet I innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

5.9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Portalu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

5.10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Portalu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie uszkadza urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

5.11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty

c) zbierania danych statystycznych

d) wymiana informacji między użytkownikami portalu.

e) w celu zabezpieczenia danych użytkownika.

5.12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.

6. Tryb i sposób składania reklamacji

6.1. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji w związku z funkcjonowaniem Portalu.

6.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

6.3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Użytkownika na podany wcześniej przez niego adres.
 
7. Inne treści przekazywane w ramach Serwisu

7.1. Administrator zastrzega sobie możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mail do Użytkowników (w drugim przypadku na podstawie wyrażonej dodatkowo zgody) materiałów reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

7.2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

7.3. W Portalu znajdują się lub mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

7.4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.

7.5. Użytkownik bezpośrednio przy rejestracji do serwisu wyraża bądź nie wyraża zgody na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowej przygotowanej przez vimlo.pl
 
8. Warunki techniczne korzystania z serwisu

8.1. By korzystać z Portalu Użytkownik musi posiadać dostęp do sieci Internet w tym także program, który służy do przeglądania jej zasobów, akceptujący pliki typu cookies oraz obsługujący konta poczty e-mail. Do funkcjonowania Portalu wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi i Safari dla Mac OS X; w ich najnowszych wersjach. Starsze wersje przeglądarek, mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu.

8.2. Gdy Użytkownik decyduje się na korzystanie z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może być nie dostępny.

8.3. Warunkiem świadczenia Usług dostępnych przy pomocy urządzeń mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawnie zainstalowanej aplikacji mobilnej.

8.4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia aktywnego Konta.

9. Usługi dodatkowe

9.1. Użytkownik zarejestrowany może wykupić usługi dodatkowe Premium. Cennik oraz zakres poszczególnych wariantów usług dodatkowych: (zał. 1)

9.2. Zobowiązania Administratora względem Użytkowników zarejestrowanych Premium są zamieszczone w zał. 1.

9.3. W przypadku wygaśnięcia Konta Premium, użytkownik korzysta z portalu jako użytkownik zarejestrowany.

9.4. W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia niezawinionego przez Administratora, które uniemożliwi dostęp do Portalu użytkownikowi zarejestrowanemu VIP, administrator Portalu nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji w tym finansowych względem zarejestrowanego użytkownika VIP.

9.5. Jeżeli Użytkownik po wykupieniu konta Premium uzna jego wadliwe działanie, brak aktywacji lub błędy systemowe zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
9.6. Zmiany dotyczące kont Premium będą umieszczane w zał.1. Nie wymagają one aktualizacji niniejszego regulaminu.
 
10. Prawa własności intelektualnej

10.1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo oraz grafikę. Ponadto przyjęty w Portalu dobór i układ kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

10.2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów umieszczonych w portalu bez wyraźnej zgody Administratora lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione pod rygorem kary administracyjnej.
 

Masz problem z otworzeniem strony? Klinkij tutaj